logo2.1.jpg (9451 bytes)

Forside    Huset    Praktiske oplysninger    Kort    Flere Billeder

Kort og vejbeskrivelse

frame1.gif (801 bytes)

Vejbeskrivelse kan ses nedenfor.

Kortet

Få kortet og vejbeskrivelse i print-venlig form: Klik Her...

Vejbeskrivelse:
Fra Rudkøbing køres mod Bagenkop.
I Bagenkop – første vej på højre hånd efter byskiltet.
Videre frem forbi campingpladsen.
Derefter yderligere 400 meter.
SÅ er I der, - drej til venstre ad en grusvej.
Ingen parkering på markvejen, men på lille plads ved huset.

Klise Nor:
Lavvandet nor med tagrørsbevoksning og enge.

Ynglefugle: Stor ynglebestand af Gråstrubet Lappedykker, Blishøne, Taffeland, Troldand og mange andre arter svømmeænder.

Trækfugle: På de åbne vandflader raster mange vandfugl.
Sjældenheder: Rastende Nordisk Lappedykker og Sorthalset Lappedykker.
Andre fugle: Bl.a. Tårnfalk, Hejre og diverse sangere.
Også set: Isfugl og Blå Kærhøg.


frame1.gif (801 bytes)

Til Top